הנקבי הטהור, על 'ספר העדר' של יצחק לאור

להיות או לא להיות בהקדמה לשני מאמרים על הרגרסיה של ויניקוט, האירה והדגימה עפרה אשל את משנתו של ויניקוט באמצעות דבריו של ריצ'ארד פיינמן. וכך היא כתבה: " 'There is plenty of room at the bottom – an invitation to enter new science' כך נקראת הרצאתו המפורסמת של הפיזיקאי ריצ'ארד פיינמן ב-1959 שחזתה את הננו-טכנולוגיה,המשך לקרוא "הנקבי הטהור, על 'ספר העדר' של יצחק לאור"