שלושה קליפים. שניים ראפ, אחד אגנוס דאי

ראפ הבהמה 0001. מיקס. צעקות ח"כ דוד רותם בוועדת חוקה חוכא ואיטלולה נובמבר  2011. . ראפ הבהמה 0002 גרסת המועדונים. מיקס. צעקות ח"כ דוד רותם בוועדת חוקה חוכא ואיטלולה 2011. . אגנוס דאי. גרסת האבל. .